Biển báo 503c hướng tác dụng của biển

Biển báo hiệu 503c hướng tác dụng của biển

Biển báo giao thông 503c là biển báo gì? Biển báo được biểu thị như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo hướng tác dụng của biển

Biển báo hướng tác dụng của biển

Số hiệu biển báo: 503c

Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển

Chi tiết: Biển báo giao thông để bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 69
0 Bình luận
Sắp xếp theo