Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới

Mẫu biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022 được lập ra để ghi chép về việc biểu quyết lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện giảng dạy ở từng địa phương. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC

BIÊN BẢN GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA 2018

KHỐI 2

Thời gian: .....................

Hiện diện: Ban Giám Hiệu – Giáo viên Khối 2

Địa điểm: Phòng Giáo viên

NỘI DUNG

1. CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

2. KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

I/ MÔN TIẾNG VIỆT

NHẬN XÉT CHUNG

 • Hình thức đẹp, tranh ảnh cụ thể, rõ ràng, thu hút học sinh.
 • Kênh hình, kênh chữ hơi nhiều.
 • Nội dung từng phần trong 1 tiết dạyphù hợp.

NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

1. Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

 • Các kí hiệu trong sách cụ thể, rõ ràng giúp GV, HS biết, hiểu và có thể thực hành được.

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

 • Nội dung các bài trong tuầncó liên kết với nhau theo chủ đề.
 • Bài tập viết 2-3 câu theo chủ đề vừa học ở bài 2 hơi khó với một số chậm.
 • Phân phối chương trìnhgiúp học sinh phát triển được năng lực phẩm chất và ứng dụng vào thực tế cuộc sống.
 • Nội dung các bài học được tích hợp liên môn giúp học sinh phát triển các kĩ năng.

2. Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

 • Các kí hiệu trong sách cụ thể, rõ ràng giúp GV, HS biết, hiểu.
 • Kênhchữ nhiều, học sinh nhìn sẽ bị rối.

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

- Nội dung các bài được liên kết với nhau theo chủ đề.

- Phần viết đoạn văn bài 2 tuần 1 còn cao với học sinh mới vào lớp 2.

Đề xuất: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

II/ MÔN TOÁN

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Có những hình ảnh phongphú, lôi cuốn HS vào hoạt động học tập.
 • Phát triển các kĩ năng tính toán và năng lực phẩm chất của HS lớp 2.
 • Hình vẽ độc đáo, hấp dẫn, nhiều bài tập bổ ích.
 • Có nhiều trò chơi và hoạt động lí thú.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Sách giúp HS tự tìm tòi khám phá học tập theo năng lực của Hs.
 • Sách là cầu nối giữa HS và CMHS.
 • Hình thành kiến thức cơ bản tốt cho HS lớp 2.
 • Phát triển các kĩ năng tính toán và năng lực phẩm chất của HS lớp 2.
 • Đảmbảo tính tích hợp và phân hoá học sinh.
 • Tíchhợp thêm các nội dung giáo dục kĩ năng sống.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Sách cung cấp những kiến thức ban đầu và vận dụng vào cuộc sống.
 • Sách giúp các em thảo luận nhóm, trao đổi thông qua các hoạt động, trò chơi.
 • Mạch kiến thức chuẩn xác vừa sức với HS lớp 2.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

III/ MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Sách thiết kế có hình ảnh đẹp.
 • Hình ảnh minh họa cho các hoạt động trong từng nội dung bài học rõ ràng.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

*CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Thể hiện đúng, đầy đủ chương trình môn học.
 • Mạch kiến thức, kĩ năng mỗi bài được xây dựng xuyên suốt trong quá trình học.
 • Đảm bảo tính đồng tâm và chú trọng vào dạy học tích hợp.
 • Mỗi bài học được xây dựng trên thực tế và gần gũi với đời sống hằng ngày của các em học sinh.
 • Nội dung bài học phù hợp với lứa tuổi.
 • Mỗi bài học giúp HS được trải nghiệm, tìm hiểu khám phá thế giới tự nhiên.
 • Họcsinh được tự do phát triển sự sáng tạo và phát triển năng lực.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • HS được trảinghiệm các hoạt động học tập phong phú.
 • Vậndụng giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống.
 • HS được tham gia các dự án học tập.chuẩn xác vừa sức với HS lớp 2.

. Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

IV/ MÔN ĐẠO ĐỨC

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Hình thức đẹp, tranh ảnh cụ thể, rõ ràng.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề rõ ràng.
 • Tạo tình huống học tập giúp học sinh khơi gợi cảm xúc đạo đức.
 • Câu hỏi cần khai thác rõ nội dung thông tin kiến thức để học sinh dễ nhận biết.
 • Kích thích hứng thú tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề nhắm phát huy năng lực học sinh.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề rõ ràng. Trong từng bài học ghi rõ từng hoạt động học tập. Hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.
 • Nội dung: Mỗi bài học là một chuẩn mực hành vi cho các em. Nội dung bài học phát triển năng kiến thức chuẩn xác vừa sức với HS lớp 2.
 • Tích hợp liên môn giữa các môn học trong chương trình.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

V/ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

1. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề. Trong từng bài học ghi rõ từng hoạt động học tập. Hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.
 • Nội dung bài học hình thành được thói quen cho học sinh, nhận thức của học sinh, gắn với thực tiễn đời sống.
 • Học sinh được trải nghiệm, tương tác, khám phá,…

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Mỗi bài được thực hiện trong 3 tiết 1 tuần ở cả thời gian của giờ sinh hoạt dưới cờ, giờ hoạt động giáo dục theo chủ đề và giờ sinh hoạt lớp.
 • Từng bài bao gồm những hoạt động để HS khám phá kinh nghiệm mới, thực hành và vận dụng những kinh nghiệm thức chuẩn xác vừa sức với HS lớp 2.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Buổi họp kết thúc lúc ...................

Thư ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25.779
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.