Báo cáo lượng thóc gạo tồn kho

Mẫu báo cáo lượng thóc gạo tồn kho

Báo cáo lượng thóc gạo tồn kho là biểu mẫu được lập ra để các thương nhân báo cáo lại số lượng thóc gạo tồn kho để nộp báo cáo cho Bộ công thương. Sau đây là nội dung mẫu báo cáo thóc gạo tồn kho, mời các bạn cùng tham khảo.

BÁO CÁO LƯỢNG THÓC, GẠO TỒN KHO

(Tuần từ ngày… tháng....năm....đến ngày… tháng… năm….)

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo báo cáo lượng thóc, gạo tồn kho như sau:

1. Tên thương nhân:…………………………………………………………………….

2. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:……………………….

3. Điện thoại: ……………………………Fax:…………………………………………

4. Email: …………………………………Website:……………………………………

5. Lượng thóc, gạo tồn kho:

STT

Chủng loại thóc, gạo

Lượng tồn kho tại thời điểm báo cáo (Tấn)

Gạo

Thóc

1

Gạo trắng

2

Gạo đồ

3

Gạo nếp

4

Gạo thơm

5

Gạo japonica

6

Gạo tấm

7

Loại khác:

Tổng cộng

Thương nhân cam kết về nội dung báo cáo trên đây./.

Đồng kính gửi:
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Sở Công Thương địa phương.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu báo cáo thóc gạo tồn kho

mẫu báo cáo tóc gạo tồn kho

Đánh giá bài viết
1 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo