Bảng tra cứu mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH

Cách tra cứu mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn bảng tra cứu mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH được áp dụng cho năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018). Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH.

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Năm

Mức điều chỉnh

Trước 1995

4,56

1995

3,87

1996

3,66

1997

3,54

1998

3,29

1999

3,15

2000

3,2

2001

3,21

2002

3,09

2003

3,00

2004

2,78

2005

2,57

2006

2,39

2007

2,21

2008

1,79

2009

1,68

2010

1,54

2011

1,3

2012

1,19

2013

1,11

2014

1,07

2015

1,06

2016

1,04

2017

1,00

2018

1,00

Bảng này áp dụng cho các đối tượng sau đây:

  • NLĐ hưởng lương từ Nhà nước tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong thời gian từ 01/01/2018 - 31/12/2018;
  • NLĐ đóng BHXH theo tiền lương do NSDLĐ quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà nhân thân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2018 - 31/12/2018;

​​Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH​

Năm

Mức điều chỉnh

2008

1,79

2009

1,68

2010

1,54

2011

1,3

2012

1,19

2013

1,11

2014

1,07

2015

1,06

2016

1,04

2017

1,00

2018

1,00

Bảng này áp dụng cho các đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH.

Đánh giá bài viết
1 123
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo