Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I và kết quả điểm kiểm tra định kỳ theo thông tư 27

Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I và kết quả điểm kiểm tra định kỳ theo thông tư 27 là mẫu để tổng hợp lại toàn bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Bảng đánh giá định kỳ các môn học

1. Môn học và hoạt động giáo dục.

Môn học và hoạt động giáo dục

Đánh giá thường xuyên

Điểm kiểm tra định kì

HTT

HT

CHT

9 - 10

7 - 8

5 - 6

Dưới 5

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạo đức

 

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên và xã hội

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

2. Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực

1.1. Phẩm chất:

Mức đạt được

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Năng lực chung:

Mức đạt được

Năng lực chung

Tự chủ và tự học

Giao tiếp và hợp tác

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

 

 

 

 

 

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

1.3. Năng lực đặc thù:

Mức đạt được

Năng lực đặc thù

Ngôn ngữ

Tính toán

Khoa học

Công nghệ

Tin học

Thẩm mỹ

Thể chất

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đánh giá chung:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 227
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo