Bảng thông báo kết quả thi đua và xếp loại lớp theo tháng

Bảng thông báo kết quả thi đua của học sinh

Bảng thông báo kết quả thi đua và xếp loại lớp theo tháng được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu giáo dục tổng hợp lại kết quả của các em học sinh về sao đỏ, làm bài tập về nhà, kiểm điểm...

TRƯỜNG ………………………….

  • LỚP ...
  • NĂM HỌC: ... - …

BẢNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG .....

Gvcn: …………………….

Số lần vi phạm Kết quả TĐ
TT HỌ VÀ TÊN HS

PHỤ HUYNH

ĐỊA CHỈ

Sổ GĐB

Sao đỏ

Mất TT

Thiếu BTVN

Kiểm điểm Điểm TĐ Xếp thứ Xếp loại Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ý kiến của phụ huynh Ý kiến của phụ huynh

Đánh giá bài viết
1 2.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo