18
Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

Ngày Kỷ Dậu
2
Tháng Ất Mão
Giờ Giáp Tý
2
Năm Mậu Tuất

Giờ hoàng đạo


(23-1)
Mão
(5-7)
Mùi
(13-15)
Dần
(3-5)
Ngọ
(11-13)
Dậu
(17-19)