26
Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

Ngày Mậu Tý
11
Tháng Bính Thìn
Giờ Canh Thân
3
Năm Mậu Tuất

Giờ hoàng đạo


(23-1)
Mão
(5-7)
Thân
(15-17)
Sửu
(1-3)
Ngọ
(11-13)
Dậu
(17-19)