19
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công

Ngày Quý Mùi
9
Tháng Canh Thân
Giờ Canh Thân
7
Năm Mậu Tuất

Giờ hoàng đạo

Dần
(3-5)
Tỵ
(9-11)
Tuất
(19-21)
Mão
(5-7)
Thân
(15-17)
Hợi
(21-23)