21
Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

Ngày Bính Thìn
12
Tháng Tân Dậu
Giờ Nhâm Thìn
8
Năm Mậu Tuất

Giờ hoàng đạo

Dần
(3-5)
Tỵ
(9-11)
Dậu
(17-19)
Thìn
(7-9)
Thân
(15-17)
Hợi
(21-23)