21
Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

Ngày Giáp Dần
9
Tháng Kỷ Mùi
Giờ Ất Sửu
6
Năm Mậu Tuất

Giờ hoàng đạo


(23-1)
Thìn
(7-9)
Mùi
(13-15)
Sửu
(1-3)
Tỵ
(9-11)
Tuất
(19-21)