7
Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

Ngày Canh Thìn
15
Tháng Canh Thìn
Giờ Bính Tý
3
Năm Canh Tý

Giờ hoàng đạo

Dần
(3-5)
Tỵ
(9-11)
Dậu
(17-19)
Thìn
(7-9)
Thân
(15-17)
Hợi
(21-23)