27
Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày Canh Tý
5
Tháng Kỷ Mão
Giờ Mậu Dần
2
Năm Canh Tý

Giờ hoàng đạo


(23-1)
Mão
(5-7)
Thân
(15-17)
Sửu
(1-3)
Ngọ
(11-13)
Dậu
(17-19)